Często zdarza się, że w trakcie organizacji wesela Młodzi spotykają się z „tajemniczą” opłatą ZAiKS. W poniższym tekście postaram się udowodnić, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Przede wszystkim opłata do organizacji ZAiKS jest obowiązkowa i pozwala na odprowadzenie tantiemów do odpowiednich właścicieli praw autorskich. Jest to inaczej wynagrodzenie dla autorów muzyki i tekstu za pracę włożoną w stworzenie utworów odtwarzanych na imprezie.

Opłatę należy wnieść bez znaczenia czy jest to wesele na sali bankietowej czy przystosowanej do tego świetlicy wiejskiej.

Licencja to zezwolenie na korzystanie z utworów wynikające z zawartej umowy licencyjnej, na podstawie którego podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych (licencjodawca) upoważnia podmiot, który zamierza korzystać z utworu (licencjobiorcę) do korzystania z utworu na określonych w umowie licencyjnej polach eksploatacji. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystanie z cudzego utworu wymaga zgody autora i zapłaty na jego rzecz stosownego wynagrodzenia. Jednak nie zawsze łatwo jest dotrzeć do osoby, której należy się wynagrodzenie z tytułu praw do utworu. Organizacja zbiorowego zarzadzania, jaką jest ZAiKS może ułatwić uzyskania zgody autora w takiej sytuacji, udzielając licencji w ramach wykonywanego zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Możliwość zawarcia umowy licencyjnej online to wygodny sposób na uzyskanie licencji i tym samym legalne korzystanie z utworów. Aby dowiedzieć się więcej nt. licencji, procedury licencjonowania, znaleźć odpowiedź na pytanie, czy potrzebujesz licencji proszę wybrać polecenie Przewodnik z lewego menu.
Źródło: https://online.zaiks.org.pl/License/do?m=guidePage&m1=main&m2=guide

Zaiks wesele – kto płaci?

W Polskim prawie nie jest to śćiśle sprecyzowane, jednak ZAiKS mówi, że opłatę wnosi organizator imprezy. W trakcie podpisywania umowy z lokalem warto zapytać właściciela czy ma zawartą umowę na publiczne odtwarzanie utworów na imprezie. Często zdarza się, że jest to już wliczone w imprezę i nie musimy się o nic martwić. A co zrobić w sytuacji gdy nie mamy tej pewności? Możemy wnieść opłatę sami lub poprosić o to dj-a lub zespół. Oczywiście żaden z muzyków nie zrezygnuje ze swojej części wynagrodzenia, dlatego opłata będzie przerzucona na Was.

Gdzie opłacić ZAiKS za wesele?

Opłatę zaiks możemy wnieść bezpośrednio w wojewódzkim oddziale ZAiKS lub w systemie eLicencje przez internet. Umowę zawieramy PRZED weselem a po jego zakończeniu powinniśmy dostarczyć listę odtwarzanych utworów do tegoż organu.

Ile kosztuje ZAiKS na wesele?

Wysokość opłaty nie jest stała i zależy od wielu czynników m.in. rodzaju i miejsca imprezy a także wynagrodzenia DJa czy zespołu. Z łatwością obliczymy sumę w kalkulatorze ZAiKS wybierając opcję „korzystanie z utworów „do tańca” podczas jednorazowych imprez tanecznych„.

Kara za brak opłaty ZAiKS

Nie warto ryzykować brakiem opłaty, ponieważ może to grozić poważnymi konsekwencjami. Kontrole na weselach to nie miejska legenda i niejednokrotnie miały miejsce, dlatego sami sobie odpowiedzcie czy gra jest warta świeczki.

Użytkownik wykorzystujący utwory bez licencji:
• narusza przepisy prawa,
• naraża się na odpowiedzialność cywilną art. 79 prawa autorskiego (może to skutkować np. obowiązkiem zapłaty należnego twórcy wynagrodzenia w podwójnej a nawet potrójnej wysokości oraz koniecznością zapłaty co najmniej dwukrotnej wysokości uprawdopodobnionych korzyści odniesionych z naruszenia prawa autorskiego, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości utworzonego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
• może zostać zobowiązany do zapłaty odsetek i ponieść koszty postępowania sądowego (art.359 kodeksu cywilnego i art.98 kodeksu postępowania cywilnego),
• naraża się na odpowiedzialność karną z art. 115-118 prawa autorskiego (bezprawne wykorzystanie utworów jest przestępstwem i w razie stwierdzenia popełnienia przestępstwa sąd może wymierzyć karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat oraz orzec o przepadku przedmiotów związanych z popełnieniem przestępstwa np. sprzętu audiowizualnego czy konsoli do odtwarzania muzyki, a także orzec obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych autorów).

Jeśli chodzi o legalność muzyki dja to obowiązuje go jedynie posiadanie oryginalnych nagrań z legalnych źródeł. Taką muzykę można odtwarzać publicznie po odprowadzeniu odpowiedniej opłaty ?

3/5 - (2 głosów)
REKLAMA
pozycjonowanie stron baner